Połączenie profesji Rzeczoznawcy Majątkowego i Pośrednika Nieruchomości z długoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, umożliwia szersze spojrzenie na zagadnienie szacowania wartości nieruchomości i bardziej krytyczną analizę dostępnych danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zleceń.
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
MICHAŁ SAPUŃ

NR UPRAWNIEŃ 6374

 

 

Realizujemy wyceny:

 

 • nieruchomości lokalowych (prawa własności do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)
 • nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych, magazynowych, usługowych),
 • nieruchomości przemysłowych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
 • nieruchomości rolnych i leśnych,
 • nieruchomości specjalnych (użyteczności publicznej, obiektów rekreacyjnych).


Wyceny dla potrzeb:

 

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych),
 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, przemysłowych, dla celów ubezpieczeniowych,
 • ustalenia wartości środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji,
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 • wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych,
 • ustalenia stawki czynszu najmu lub dzierżawy,
 • pozostałych zgodnie z potrzebami zamawiającego.


Opracowania i ekspertyzy:

 

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych.


Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, w szczególności zawartymi w: Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości.