KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO), informujemy, iż:

/administrator/ Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrodom Bożena Sapun z siedzibą w we Wrocławiu ul Lubińska 30/30, 53-624 Wrocław, NIP 897-124-12-42 (zwana dalej „Wrodom Nieruchomości”

/cel przetwarzania/ Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;

/odbiorcy danych/ Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby, zainteresowane nabyciem, zbyciem, najmem czy też wynajmem nieruchomości oraz inne podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących nieruchomości. W tym celu Państwa dane są przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami „Wrodom Nieruchomości” w zakresie niezbędnym do skojarzenia stron transakcji i doprowadzenia do jej finalizacji. Nie planujemy przekazania Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się taka konieczność to wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości;

/serwer pośrednika/ Państwa dane osobowe są przekazane przez „Wrodom Nieruchomości” na serwer, znajdujący się na terenie Polski, zarządzanym rzez Galactica” Spółka Jawna Raatz i Wspólnicy z siedzibą przy ul. Fordońska 189, 85-739 Bydgoszcz,NIP 5542637995, REGON 340042630, KRS 0000235648

/okres/ Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości (np. konieczność wystawienia dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa czy też tworzenia analiz na potrzeby wewnętrzne „Wrodom Nieruchomości”), z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

/uprawnienia/ Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres email: wrodom@wrodom.pl

/skarga/ Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

/warunek wykonania umowy/ Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy dotyczącej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Są Państwo zobowiązaniami do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy pośrednictwa w zakresie nieruchomości, na skutek niemożność identyfikacji zleceniodawcy.

/profilowanie/ Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu przygotowania odpowiednich ofert i wykonaniem czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami